A Veszprémi Petőfi Színházat Veszprém polgárainak kulturális igénye hívta életre, s ugyanilyen elvárás inspirálta a Színházhoz kapcsolódó Játékszín létrehozását is. A közönség egy rétegének határozott igénye volt a megszokottól, a konvencionálistól eltérő darabokra és művészetre, s természetesen ez igény kielégítésével nem lehetett a nagyszínpadon kísérletezni. Ezért a színház igazgatói (Pétervári István majd Hegyeshalmi László) játszóhelyet kerestek az újfajta törekvéseknek, s egy régi asztalosműhelyből varázsütésre kamaraszínház vált. 1977. március 26-án, Gyurkó László: Az egész élet című játékának előadásával megnyílt a Petőfi Játékszín, s ahogyan Petőfi vándorszínészként a kocsiszínben, úgy a veszprémi művészek a Játékszínben szórakoztatták a közönséget. Az új játszóhely kortárs magyar és külföldi darabokat mutatott be.

A Színház rekonstrukciója természetesen a Játékszínt is érintette, s az építkezés alatt házon belül és házon kívül, ideiglenes játszóhelyeken valósultak meg a kamaraszínházi produkciók. 1988 novemberére a Petőfi Színház épületével együtt újjáalakult a színészház épülete, és annak udvarán épült fel a Játékszín, bejárata egy szépen faragott székelykapu, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház művészeinek ajándéka. A kisszínház 1991-ben vette fel Latinovits Zoltán nevét, emléket állítva ezzel a művész veszprémi, színészi és rendezői tevékenységének.Az újjáépült Játékszín folytatta az őt életre hívó küldetést: intim terében izgalmas, új darabokat vitt színre mind megújuló színházi nyelven. A 80-as években még főként a magyar társadalom és közélet aktuális problémáival foglalkozó szövegek kerültek a nézők elé, később már megjelentek a külföldi kortársak, melyek a mai ember kultúrájának, létezésének kérdéseit feszegették. A Játékszín, megalakulása óta a modern ember színházi igényeinek kielégítését célozza meg, a kortárs drámairodalom és színházművészet irányait prezentálja.A játszóhelyet 2010. szeptember 25-én Latinovits-Bujtor Játékszínre keresztelték át. Ezzel emlékezve a Veszprémi Petőfi Színház elhunyt igazgatójára, Bujtor Istvánra, Latinovits Zoltán testvérére.

The Petőfi Theatre of Veszprém was born by the demand of the local citizens; the creation of the Theatre Scene related to the theatre was inspired by similar expectations. A part of the audience had an apparent need to see unconventional art and plays; however, experimentations could not be executed on the main stage. Therefore, the executives of the theatre (István Pétervári, and then László Hegyeshalmi) had searched for a place to practice the new aspirations and soon an old joinery become a chamber theatre. On 26 March 1977 the Petőfi Theatre Scene has opened its gate with László Gyurkó’s ‘Az egész élet’ (The Entire Life) and local artists entertained the audience at the Theatre Scene just like Petőfi did at the cart sheds back in the day. Hungarian and foreign contemporary plays were on program at the new stage.

The reconstruction of the Theatre also affected the Theatre Scene so the chamber theatre productions were organised outside of the theatre buildings at temporary locations. In November 1988, the building of Petőfi Theatre of Veszprém and the “actors’ home” were completed and the Theatre Scene have been built in the courtyard of that building. The entrance is an elaborately carved ‘szekler gate’, a gift from the artists of Tamási Áron Theatre, Sepsiszentgyörgy, Transylvania. The small theatre accepted the name of the late Zoltán Latinovits in 1991 in honour of his work as an actor and director during his years in Veszprém. The restored Theatre Scene has since continued the mission commemorating him: bringing exciting, new plays to life in the modernising language of theatre at an ‘intimate place’. While in the ‘80s the repertoire consisted of stories regarding the Hungarian society and public life, later on foreign contemporary performances have also appeared reflecting the culture and the existence of modern society. The Theatre Scene aims to satisfy the needs of the modern people since its establishment, representing the directions of the contemporary drama and theatre arts. The institute has been renamed to Latinovits-Bujtor Theatre Scene in 25 September 2010 to salute the late István Bujtor, executive director of Petőfi Theatre of Veszprém and his brother Zoltán Latinovits.