Wass Albert írásaiból összeállított egyéni előadás Kulcsár-Székely Attila előadásában
MUSTÁRMAG
önálló est
MUSTÁRMAG
Leírás
Az ötlet megszületése 2009 decemberéig nyúlik vissza, amikor egy karitatív akció keretén belül – jelesül az előadás honoráriumának elengedésével – eleget tettünk Kémenes Lóránt, Tür községbeli katolikus plébános meghívásának és az ott élő maroknyi szórvány magyaroknak eljátszottuk a Virágot Algernonnak című monodrámát. (Tür község, Romániában, Erdélyben, Balázsfalva – az 1918-as nagy román egyesülés helyszíne – árnyékában tengődő, szórvány magyar település.) Az előadás utáni beszélgetés során fogalmazódott meg bennünk, hogy készíteni kellene egy olyan egyéni előadást, amelynek elsődleges célja, hogy erősítse a magyar nemzeti öntudatot, és az elkövetkező évek során eljuthasson a legtávolibb szórványmagyarsághoz is. Így esett a választásunk Wass Albertre. A fent említett célon kívül azt a küldetést is szolgálja, hogy az egyik legnagyobb magyar írónkról, Wass Albertről eloszlassuk azt a tévhitet miszerint ő múltba forduló, búsongó, jövőkép és optimizmus nélküli, nacionalista és antiszemita. Kulcsár Székely Attila az előadás szövegét, az író verseiből, regényeiből, publicisztikáiból állította össze. A Kormorán együttes – a tőlük ismert nagylelkűséggel, a jogdíj elengedésével – a zenéjükkel támogatja az előadást.
További célunk, hogy legyen egy olyan nemzeti hovatartozást erősítő előadásunk, amely a magyar nemzet jeles ünnepein, megemlékezésein kerülne előtérbe. Az előadást a 2011-es Tür-i bemutatója óta több mint 150-szer játszottuk a legkisebb erdélyi szórvány magyar településektől, Magyarországon és Németországon át egészen Stockholmig…

Az előadás időtartama: 50 perc
Szereposztás
Szerkesztette és előadja | Kulcsár-Székely Attila
Zene | Kormorán